MENU

Tag : konnyaku (konjac)

  • TOCHIGI NO KENCHIN-ZÔNI (KENCHIN-ZÔNI DE TOCHIGI)


  • NI-MISO


  • MISO-DENGAKU


  • ODEN


  • KONNYAKU TO GOBÔ NO PIRIKARANI (KONNYAKU ET GOBÔ À LA SAUCE SOJA DOUCE PIQUANTE)


  • TAKENOKO NO TOSANI (POUSSES DE BAMBOU MIJOTÉES AUX COPEAUX DE BONITE SÉCHÉE)


  • KONNYAKU NO PIRI-KARA-NI (KONNYAKU À LA SAUCE DE SOJA DOUCE ET PIQUANTE)


  • KENCHIN-JIRURechercher dans le site

Haut de page