cuisine-japonaise.com

Tag : farine de riz gluant “shiratamako”

 • ITOKIRI-DANGO

 • KINTSUBA

 • ZUNDA-SHIRATAMA

 • KOKUTÔ MUSHI CAKE (CAKE AU "KURO-ZATO" À LA VAPEUR)

 • TOFU-SHIRATAMA NO SUIMONO (CONSOMMÉ AUX BOULETTES DE TOFU ET DE FARINE DE SHIRATAMA)

 • GOMA-AN SHIRATAMA

 • SAKURA-MOCHI À LA FACON DU KANTÔ

 • WAKA-AYU

 • UMEGAE-MOCHI

 • NAMA-YATSUHASHI

 • AN-MAKI

 • SHIRATAMA-AZUKIHaut de page

s