cuisine-japonaise.com

Tag : farine de riz gluant “shiratamako”

  • TOFU-SHIRATAMA NO SUIMONO (CONSOMMÉ AUX BOULETTES DE TOFU ET DE FARINE DE SHIRATAMA)

  • GOMA-AN SHIRATAMA

  • SAKURA-MOCHI À LA FACON DU KANTÔ

  • WAKA-AYU

  • UMEGAE-MOCHI

  • NAMA-YATSUHASHI

  • AN-MAKI

  • SHIRATAMA-AZUKIHaut de page

s