cuisine-japonaise.com

Tag : kamaboko (pâte de chair de poisson cuite à la vapeur)

  • KAMABOKO TO NAMETAKE NO AEMONO (SALADE DE KAMABOKO ET NAMETAKE, ET DE ROQUETTES)

  • TANUKI-UDON (NOUILLES UDON AVEC PÂTE À TEMPURA FRITE)

  • KITSUNE-UDON (NOUILLES UDON AVEC TOFU FRIT FIN MIJOTÉ)

  • KAMABOKO TO HÔRENSÔ NO SUIMONO (CONSOMMÉ DU KAMABOKO ET D'EPINARD)

  • BURI-ZÔNI

  • GUZÔNI

  • ISHIKARI-NABEHaut de page

s