cuisine-japonaise.com

Catégorie de recette : Gourmandise traditionnelle japonaise

 • UKISHIMA AUX CHATAIGNES

 • YUZU-DAIFUKU-MOCHI

 • KANSAI-FÛ TSUKIMI-DANGO (TSUKIMI-DANGO DE LA RÉGION DU KANSAI)

 • KOSHIAN-MIZU-YOKAN

 • Ô-ANMAKI

 • KOKUTO-KURI-KINTON

 • KURI NO KUROZATO-NI (CHÂTAIGNES AU SUCRE NOIR)

 • KURI-GYUHI

 • MATCHA MIZUYOKAN

 • AGE-SHIRATAMA, KINAKO TO MAPLE SIROP (BOULETTE DE SHIRATAMA-MOCHI FRITE, AU KINAKO ET AU SIROP D’ÉRABLE)

 • GANZUKI

 • DORAYAKIHaut de page