cuisine-japonaise.com

Tag : konnyaku (konjac)

  • KONNYAKU TO GOBO NO KIMPIRA (KONJAC ET RACINE DE BARDANE SAUTES À LA SAUCE SOJA DOUCE )

  • KONSAI TO DAIZU NO NIMONO (LÉGUMES RACINES ET HARICOTS SOJA MIJOTÉS)

  • TOCHIGI NO KENCHIN-ZÔNI (KENCHIN-ZÔNI DE TOCHIGI)

  • NI-MISO

  • MISO-DENGAKU

  • ODEN

  • KONNYAKU TO GOBÔ NO PIRIKARANI (KONNYAKU ET GOBÔ À LA SAUCE SOJA DOUCE PIQUANTE)

  • TAKENOKO NO TOSANI (POUSSES DE BAMBOU MIJOTÉES AUX COPEAUX DE BONITE SÉCHÉE)

  • KONNYAKU NO PIRI-KARA-NI (KONNYAKU À LA SAUCE DE SOJA DOUCE ET PIQUANTE)

  • KENCHIN-JIRUHaut de page

s