cuisine-japonaise.com

Tag : abura-age (tofu frit fin)

 • CHINGENSAI TO ABURA-AGE TO TOFU NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AU PAKCHOI, AU TOFU FRIT FIN ET AU TOFU)

 • NASU NO MISOSHIRU GOMA-ABURA FUMI (SOUPE MISO D’AUBERGINE À L’HUILE DE SESAME GRILLÉ)

 • HIYASHI KISHIMEN (NOUILLES KISHIMEN FROIDES GARNIES)

 • KAZARI-INARI-ZUSHI (INARI-ZUSHI GARNIS)

 • YAKI-NEGI TO YAKI-ABURAAGE NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AU POIREAU GRILLÉ ET TOFU FRIT FIN GRILLÉ)

 • TATAKI-OKURA TO TOFU NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AU GOMBOS HACHÉ ET AU TOFU)

 • SAYA-ENDO, NINJIN TO KABU NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AUX POIS GOURMANDS, À LA CARROTE ET AU NAVET)

 • CRESSON TO SHIN-TAMANEGI NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AU CRESSON, À L'OIGNON NOUVEAU ET AU TOFU FRIT)

 • HOSHI-YASAI NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AUX LÉGUMES SÉCHES)

 • FUDANSO TO JAGAIMO NO MISOSHIRU (SOUPE MISO À LA BETTE ET À LA POMME DE TERRE)

 • HIJIKI NO NIMONO, GOMA-GARAME(ALGUE “HIJIKI” MIJOTÉE À LA SAUCE SOJA DOUCE ET AU SÉSAME)

 • KYABETSU NO GOMAZU-AE (SALADE DE CHOU, SAUCE AU VINAIGRE ET AU SÉSAME)Haut de page

s