cuisine-japonaise.com

Tag : aubergine

 • NASU NO AMAZU-AN (AUBERGINE SAUTEE A LA SAUCE SOJA VINAIGRÉE DOUCE)

 • NASU NO AGÉBITASHI (AUBERGINES FRITES MARINÉES À LA JAPONAISE)

 • NASU NO MISOSHIRU GOMA-ABURA FUMI (SOUPE MISO D’AUBERGINE À L’HUILE DE SESAME GRILLÉ)

 • NASU NO MEN-TSUYU-BUTTER-ITAME (AUBERGINE SAUTÉE AU BEURRE ET À LA SAUCE “MEN-TSUYU”)

 • BUTANIKU TO NASU NO SHOGA-ITAME (PORC ET AUBERGINE SAUTÉS À LA SAUCE SOJA ET AU GINGEMBRE)

 • AGE-NASU NO MIZORE-NI (AUBERGINE FRITE ET MIJOTÉE À LA SAUCE SOJA ET AU RADIS BLANC RÂPÉ)

 • NASU TO TOMATO NO MISOSHIRU (SOUPE MISO À L’AUBERGINE ET À LA TOMATE)

 • ATSU-AGE TO NASU NO NIMONO (TOFU FRIT ÉPAIS ET AUBERGINE MIJOTÉS À LA SAUCE SOJA DOUCE )

 • NATSU-YASAI NO AGEBITASHI (LÉGUMES D'ÉTÉ FRITS MARINÉS À LA JAPONAISE)

 • NASU NO HASAMI-YAKI (AUBERGINE FARCIE AU PORC, À LA SAUCE SOJA DOUCE)

 • HATCHO-MISO-DARE-SÔMEN (NOUILLES "SÔMEN", LA SAUCE DE HATCHÔ-MISO)

 • NATSU-YASAI NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AUX LÉGUMES D'ÉTÉ)Haut de page

s