cuisine-japonaise.com

Tag : thon en boite

  • HIJIKI TO KIRIBOSHI-DAIKON NO SALADA (SALADE DE HIJIKI ET DE KIRIBOSHI-DAIKON)

  • TUNA-SALAD SOBA (NOUILLES "SOBA", SALADE DE THON AUX LÉGUMES)

  • SALADA-MAKI (MAKI-ZUSHI À LA SALADE)

  • RENKON TO TUNA NO SALADA (SALADE DE RACINE DE LOTUS ET DE THON EN BOÎTE)

  • TOFU TO TUNA NO HAMBURG (GALETTES DE TÔFU ET DE THON)

  • DAIKON TO TUNA NO SALADE (SALADE DE RADIS BLANC ET DE THON EN BOÎTE)

  • TUNA TO AVOCAT NO WASABI-JÔYU-AE (THON EN BOÎTE ET AVOCAT À LA SAUCE SOJA AU WASABI)

  • TOFU TO TUNA NO SALADE (SALADE DE TOFU ET DE THON)

  • TSUNA-OROSHI-SPAGHETTI (SPAGHETTIS À LA JAPONAISE AU THON ET AU RADIS BLANC)

  • ONIGIRI (2)Haut de page