cuisine-japonaise.com

Catégorie de recette : Tubercules et produits à base de tubercule

 • KAZARI-INARI-ZUSHI (INARI-ZUSHI GARNIS)

 • SATSUMAIMO TO ATSU-AGE NO MISOSHIRU (SOUPE MISO À LA PATATE DOUCE ET AU TOFU FRIT ÉPAIS)

 • RENKON-MOCHI NO AGEDASHI (BOULETTES DE RACINE DE LOTUS FRITES À LA SAUCE "TSUYU")

 • SATO-IMO NO SHIRA-NI (SATO-IMO MIJOTÉS)

 • SATSUMAIMO TO RENKON NO SALAD (SALADE DE PATATE DOUCE ET RACINE DE LOTUS)

 • JAGAIMO NO MENTAI-SALAD (SALADE DE POMME DE TERRE À LA MAYONAISE ET AU MENTAIKO)

 • MORIOKA JAJAMEN

 • SORAMAME TO JAGAIMO NO KOROKKE  (CROQUETTES DE POMME DE TERRE AUX FEVES)

 • JAGAIMO TO MEKYABETSU NO SALADA, WASABI-SHOYU-MAYONNAISE (SALADE DE POMME DE TERRE ET CHOUX DE BRUXELES, À LA SAUCE MAYONNAISE, AU WASABI ET À LA SAUCE SOJA)

 • RENKON TO KIKUIMO NO CHIPS (CHIPS DE RACINE DE LOTUS ET DE TOPINAMBOURS)

 • SATO-IMO NO WAFU-SALADA (SALADE DE TARO À LA JAPONAISE)

 • FUDANSO TO JAGAIMO NO MISOSHIRU (SOUPE MISO À LA BETTE ET À LA POMME DE TERRE)Haut de page

s